Ústecký krajský fotbalový svaz
Školení a doškolení trenérské licence C
Trenérsko-metodická komise ÚKFS pořádá trenérský kurz licence C
a doškolení licence C v níže uvedených termínech

Trenérský kurz Licence C - 29.4. a 1.5.2018 v Mostě

​​Doškolení Licence C - 29.4.2018 v Mostě

Trenérský kurz Licence C - 29.4. a 1.5.2018 v Mostě

Trenérský kurz licence C
Místo konání kursu:
areál Střediska volného času v Mostě (bývalá 16. ZŠ), ulice Albrechtická 414, Most

Termíny 2-denního kursu:
- Neděle 29.4.2018, od 8.30 hodin (v plánu celkem 10 vyučovacích hodin)
- Úterý 1.5.2018, od 8:30 hodin  (v plánu celkem 10 vyučovacích hodin)

Přihláška
V případě vašeho zájmu vyplňte nejpozději do 28.4.2018 přihlášku na odkaze: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu

Uchazeči o studium si s sebou na kurz přinesou:
  • občanský průkaz (pas)
  • potvrzení o zaplacení kursovného
  • výpis z rejstříku trestů (originál – max. 3 měsíce starý)
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na kursu (originál – max. 3 měsíce starý)
  • fotografii pasového formátu
  • tréninkové oblečení a obuv
  • posluchač kursu je povinen zúčastnit se celého kursu včetně dvou náhledových TJ a absolvovat závěrečný e-learning test
  • absolvovat základní online licenci Grassroots leader a získat certifikát pro tuto licenci, kterým se pak prokáže při zahájení C-licence, odkaz na online kurz: https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog

Poplatek za kurs C licence:
1.500,-Kč
Poplatek zahrnuje pronájem učebních prostor, pronájem sportovních zařízení, odměny lektorů, učebnici C-licence, zhotovení průkazu.
Ubytování a stravování není zajištěno.

Upozornění: trenérský kurz se uskuteční z důvodu rentability jen v případě, že bude přihlášeno a kurzu se skutečně
zúčastní více jak 12 zájemců, v případě menšího zájmu si organizátor školení vyhrazuje právo na zrušení.
O případných změnách uvedených v tomto oznámení budou přihlášení uchazeči včas informováni na e-mail adresy, které udají ve svých přihláškách!

Jan Štefko
předseda TMK Ústeckého KFS

Doškolení Licence C - 29.4. v Mostě

Místo konání doškolení:
areál Střediska volného času v Mostě (bývalá 16. ZŠ), ulice Albrechtická 414, Most

Termín doškolení:
- Neděle 29.4.2018, od 8.30 hodin do 13:00 hodin
Doškolení se účastní držitelé C-licence, kteří toto školení absolvovali v roce 2015 a dříve, nezvyšovali si
svou kvalifikaci a mají zájem být i nadále držiteli této licence.


Přihláška
V případě vašeho zájmu vyplňte přihlášku na odkaze: http://facr.coachmanager.cz/registrace-kurzu
Účastníci doškolení zašlou vlastní fotografii na trenérský průkaz (rozměry na OP) v elektronické podobě na e-mail adresu: stefko@fotbal.cz.

Poplatek za doškolení:
400 Kč, v ceně je zahrnuto vyhotovení nového trenérského průkazu

Další informace mohou zájemci získat na telefonu 606 683 407 (GTM-Jan Štefko). Účastníci doškolení zašlou vlastní fotografii na trenérský průkaz (rozměry na OP) v elektronické podobě na e-mail adresu: stefko@fotbal.cz.
V Ústí nad Labem 8.3.2