Ústecký krajský fotbalový svaz
Dotační projekt Krajských Středisek Mládeže (SM)
ÚKFS ve spolupráci s FAČR a Nadačním fondem pro podporu mládeže Ústeckého kraje
vypisuje dotační projekt Krajských sportovních center mládeže pro kluby mimo licence SpSM nebo SCM FAČR

Termín odeslání žádostí je do 15.8.2018
na E-mail GTM ÚKFS, pana Jana Štefka: steffi.j@fotbal.cz

Žádost o statut Krajského střediska mládeže (SM)

Projekt je vysán pro kluby Ústeckého kraje, které mají zájem postupnými kroky zlešovat vlastní nastavení a výhledově se blížit licenčním statusům Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a nabízí doplňkový roční finanční příspěvek k využití na podporu činnosti mládeže v takovém klubu.

  • Statut krajského SM ÚKFS získá celkem 5 klubů, které nejsou zařazeny v systému SpSM ani SCM FAČR, na základě vyhodnocení licenčního manuálu, dle bodového ohodnocení. Získání statutu a výši příslušné finanční dotace na SM ÚKFS schvaluje na základě doporučení Komise mládeže ÚKFS a definitivně pak Výkonný výbor Ústeckého KFS.

  • Kluby se Statutem krajského SM ÚKFS dostanou finanční příspěvek na fungování sekce mládeže ve vybraném klubu v soutěžním ročníku 2018-19. Přidělená částka bude minimálně ve výši 20.000 Kč, v posledních dvou sezónách však překonala nebo se vyrovnala částce 30.000 Kč a její definitivní výše bude upřesněna na základě bodového ohodnocení klubů během podzimní části 2018.

Projekt Krajských středisek mládeže u žádajících klubů sleduje především následující oblasti a zajištění činnosti mládeže:
  • Smlouvu, (dohodu) o spolupráci se ZŠ, SŠ, o vytváření sportovních tříd s intenzifikací TV, s rozvrhem tříd a počtem hodin TV;
  • Smlouva (dohoda) o spolupráci s Městským či Obecním úřadem;
  • Počet družstev v soutěžích FAČR nebo ÚKFS
  • Seznam trenérů a asistentů jednotlivých družstev s platnou licencí.
  • Popis sportovního zázemí: plochy, haly, šatny, osvětlení. 
  • Tréninkový plán jednotlivých družstev s náplní TJ za měsíce duben a květen 2018.
  • Seznam hráčů jednotlivých družstev s datem narození.

Dokumentace k podání žádosti je následující:
1) kopie úplných registrovaných stanov občanského sdružení
2) kopie potvrzení o přidělení IČ od statistického úřadu, pozor, nezaměňovat s DIČ.
3) uvedení statutárních zástupců a kopie zápisu z poslední členské schůze s volbou statutárních zástupců
4) kopie smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, vedeného výhradně na občanské sdružení
5) originál čestného prohlášení statutárního zástupce o vedení podvojného účetnictví.
6) originál čestného prohlášení, že všichni mládežníci jsou členy klubu/z.s. 
7) uvedení kontaktních údajů na klub (korespondenční adresa, kontaktní osoba – jméno, mobil, e-mail adresa)
 
Žádost o přidělení statutu Krajského SM a jiné podklady