Ústecký krajský fotbalový svaz
Odborné komise ÚKFS
ÚKFS zajišťuje svoji činnost na základě práce odborných komisí,
které zpracovávají agendu na základě své odborné způsobilosti

Komise ÚKFS

Způsob činnosti ÚKFS je rozdělen na strategickou složku s širším přesahem, na operativní a administrativní složku a kontrolní složku. Valná hromada volí strategický panel v podobě Výkonného výboru a kontrolní panel v podobě Odvolací a revizní komise.
Pro naplňování organizačních a administrativní agendy dále Výkonný výbor jmenuje celkem pět Odborných komisí ÚKFS, které mají významný poradní hlas a také určitou dávku nezávislého rozhodování ve svěřené agendě, dle své odborné způsobilosti.

Sportovně - technická komise

Předseda: Jan Novotný, tel.: 774510650, E-mail: stk@ukfs.cz
Členové: Pavel Maňák, Libor Henzl


Disciplinární komise

Předseda: Zdeněk Vaňkát, tel.: 603 173 173, E-mail: dk@ukfs.cz
Členové: Karel Bobek, Jan Bičiště, Stanislav Zaspal, Viktor Říha


Komise rozhodčích

Předseda: Michal Kapoun, tel.: 603 316 004, E-mail: kr@ukfs.cz
Členové: Ivan Teuber, Petr Doubek, Petr Klupák, Zdeněk Vaňkát

Obsazování rozhodčích: Zdeněk Vaňkát
Obsazování delegátů: Petr Doubek


Komise mládeže

Předseda: Jan Skýpala, tel.: 606 621 337, E-mail: jan@skypala.cz
Členové: Jan Štefko, Miroslav Tyl, Milan Hauft, David Köstl, Marek Vait, Tomáš Vecko, Zdeněk Bechyně

Trenérsko-metodická komise

Předseda: Jan Štefko, tel.: 606 683 407, E-mail: steffi.j@seznam.cz
Členové: Jan Skýpala, Pavel Zuna, Otakar Tetřev, Zdeněk Kopas, Tomáš Heidenreich, Tomáš Vaverka

Trenérské kurzy