Ústecký krajský fotbalový svaz
Ústecký krajský fotbalový svaz
ÚKFS je pobočným spolkem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a organizuje fotbal 
v Ústeckém kraji a jeho příslušných okresech
Nejvyšším orgánem ÚKFS je Valná hromada.
Statutárním orgánem ÚKFS je Výkonný výbor.

Členové Výkonného výboru pro období 2017 - 2021 jsou:
 • Martin Hrdlička - předseda ÚKFS
 • Michal Kapoun - místopředseda ÚKFS
 • Luboš Luňáček
 • Jan Novotný
 • Jan Skýpala
 • Ivan Teuber
 • Miroslav Tyl
 • Zdeněk Vaňkát
 • Radek Zaťko


Sekretářem ÚKFS je 
Miloš Vitner
​tel.: 739 681 861, E-mail: ukfs@ukfs.cz


Adresa ÚKFS je následující:
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem

IČ: 70942234

Bankovní spojení
3412272399/0800
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Kontrolním orgánem ÚKFS je Odvolací a revizní komise


Členové Odvolací a revizní komise v období 2017 - 2021 jsou:
 • Jan Richter - předseda ORK
 • Zdeňka Lenkvíková
 • David Lisec
 • Pavel Národa
 • David Řezáč

Dokumenty ÚKFS

Soutěže ÚKFS

ÚKFS organizuje následující soutěže:

 • Krajský přebor dospělých
 • I.A třídu dospělých, skupinu A a B
 • I.B třídu dospělých, skupiny A, B a C
 • Pohár dospělých

 • Krajský přebor staršího dorostu
 • Krajský přebor mladšího dorostu
 • I.A třídu staršího dorostu, skupinu A a B
 • Krajský přebor starších žáků, skupinu A a B
 • Krajský přebor mladších žáků, skupinu A a B
 • Krajský přebor starší přípravky
 • Krajský přebor mladší přípravky
 • Pohár starších žáků
 • Pohár mladších žáků

 • Zimní ligu mladšího dorostu
 • Zimní lugu starších žáků
 • Halovou ligu mladších žáků