Ústecký krajský fotbalový svaz

Reforma soutěží ÚKFS

Se zahájením sezóny 2019/2020 dojde ke snížení počtu klubů v soutěžích

Se zahájením sezóny 2019/2020 dojde ke snížení počtu klubů v soutěžích

Grassroots trenéři mládeže

Se zahájením sezóny 2019/2020 dojde ke snížení počtu klubů v soutěžích

Mezinárodní turnaje mládeže

Se zahájením sezóny 2019/2020 dojde ke snížení počtu klubů v soutěžích

Ústecký krajský fotbalový svaz
ÚKFS je pobočným spolkem Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a organizuje fotbal 
v Ústeckém kraji a jeho příslušných okresech

Základní informace ÚKFS

Adresa ÚKFS
Masarykova 633/318
400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo (IČ):
70942234

Bankovní spojení
3412272399/0800
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4


Nejvyšším orgánem ÚKFS je Valná hromada.
Statutárním orgánem ÚKFS je Výkonný výbor.

Stanovy ÚKFS
schválené dne 24.2.2017

Valná hromada ÚKFS

Výkonný výbor a Odvolací komise ÚKFS

Odvolací a revizní komise jako kontrolní orgán ÚKFS má pro odbodbí 2017 - 2021 následující složení:

Jan Richter - předseda ORK
Zdeňka Lenkvíková
David Lisec
Pavel Národa
David Řezáč

Výkonný výbor má 9 volených členů a pro funkční období 2017 - 2021 má následující složení:

Martin Hrdlička - předseda ÚKFS
Michal Kapoun - místopředseda ÚKFS
Luboš Luňáček
Jan Novotný
Jan Skýpala
Ivan Teuber
Miroslav Tyl
Zdeněk Vaňkát
Radek Zaťko

Předseda ÚKFS

Martin Hrdličkou zvolen předsedou ÚKFS poprvé v roce 2015 a v roce 2017 svůj post obhájil. Zároveň jako předseda OFS Teplice působí ve fotbalovém prostředí jako hráčský agent licencovaný FIFA. Během své činnosti se snaží o navýšení financování středních a malých klubů a zasazuje se o zdravou rovnováhu nadšení a odbornosti na úrovni regionálního fotbalu. Jako přední představitel klubu Baník Modlany aktivně rozšiřuje družstva mládeže.

Kontakt:
E: predseda@ukfs.cz, T: 728 012 268

Generální sekretář ÚKFS

Miloš Vitner přišel na pozici v ÚKFS v roce 2013, když byl jako úspěšný předseda OFS Teplice zvolen do Výkonného výboru ÚKFS, záhy se však přesunul na výkonný post generálního sekretáře. Dennodenní kontakt s kluby Ústeckého kraje a zároveň úspěšná kariéra profesionálního rozhodčího jsou jeho hlavní náplní.

Kontakt:
E: ukfs@ukfs.cz, T: 739 681 861

Odboné komise ÚKFS

Grassroots trenér mládeže ÚKFS

Jan Štefko se připojil k ÚKFS na podzim 2013, když přešel z trenérského postu u mládeže FK Teplice. Předtím působil jako trenér u ligového celku FK Baníku Most. Na pozici Grasroots trenéra mládeže bojuje především za neustálý rozvoj regionální fotbalové mládeže a vzdělávání trenérů. Ve volném čase vyvíjí snahu o znovuobnovení fotbalové tradice v obcích, kde fotbal vymizel.

Kontakt:
E: steffi.j@seznam.cz, T: 606 683 407

Komise mládeže

Vzdělávání trenérů

Trenérské kurzy

Vzdělávání a trenérské seminářeKontakt:
E: steffi.j@seznam.cz, T: 606 683 407